DQ-2121-kem nhũ  • Số lượng 300 bộ: giá 8.000 đồng/bộ

  • Mã sản phẩm:DQ-2121-kem nhũ

  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 21

  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100,Thiệp chính cắt laser – gập sẵn đóng gói 50, lót xấp 100, nơ vỉ 10 cái,
THÔNG TIN CHI TIẾT


Bộ phôi thiệp gồm 4 phần và dây nơ:


=> Bao thư ép 3D dán sẵn, khổ thành phẩm 18.5x12.5cm.


=> Thiệp chính cắt laser – gập sẵn , khổ thành phẩm 12x17.6cm.


=> Tờ lót Báo ép kim, khổ 11.6 x 17.6 cm.


=> Tờ lót Báo ép kim, khổ 11.6 x 17.6 cm.


(Nơ tính riêng giá 700đ. Khi đặt hàng Quý khách nên nói rõ có lấy nơ hay là không)Thiệp cưới đợt 21

Thiệp cưới đợt 20