DQ-2120-kem đậm nhũ  • Số lượng 300 bộ: giá 17.000 đồng/bộ

  • Mã sản phẩm:DQ-2120-kem đậm nhũ

  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 21

  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Bìa ngoài thiệp ép kim nhũ lún xấp 20, lót xấp 100.
THÔNG TIN CHI TIẾT


Bộ phôi thiệp gồm 5 phần:


=> Bao thư ép 3D dán sẵn, khổ thành phẩm 22.5x15cm.


=> Bìa ngoài thiệp ép kim nhũ lún - túi dán sẵn , khổ thành phẩm 20.4x13.5cm.


=> Bảng tên ép 3D nhũ vàng


=> Tờ lót Báo ép kim, khổ 18 x 12.2 cm.


=> Tờ lót Mời ép kim, khổ 15.5 x 10.5 cm.Thiệp cưới đợt 21

Thiệp cưới đợt 20