DQ-2115-kem đậm nhũ  • Số lượng 300 bộ: giá 3.400 đồng/bộ

  • Mã sản phẩm:DQ-2115-kem đậm nhũ

  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 21

  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100.
THÔNG TIN CHI TIẾT


Bộ phôi thiệp gồm 3 phần:


=> Bao thư chữ V (dán sẵn), giấy kem đậm nhũ, ép nhũ 3D, khổ thành phẩm 18.5x12.5cm.


=> Tờ lót báo giấy kem đậm nhũ, ép kim nhũ, khổ thành phẩm 11.7 x 17.4 cm.


=> Tờ lót báo giấy kem đậm nhũ, ép kim nhũ, khổ thành phẩm 11.7 x 17.4 cm.Thiệp cưới đợt 21

Thiệp cưới đợt 20